Keresés
Filters

Adatvédelem

 

Adatvédelem

 

Örülünk a weboldalunk iránti érdeklődésének. Az S.C. Hog Slat S.R.L. vezetősége kiemelt figyelmet fordít az adatvédelemre. Az S.C. Hog Slat S.R.L. weboldalainak használata általában lehetséges, személyes adatok megadása nélkül. Ha azonban az érintett a weboldalunkon keresztül kívánja igénybe venni cégünk speciális szolgáltatásait, szükség lehet személyes adatok feldolgozására. Ha a személyes adatok feldolgozása szükséges, és az ilyen feldolgozásnak nincs általános jogalapja, akkor az érintett hozzájárulását kérjük.

 

A személyes adatok, például az érintett neve, címe, e-mail címe vagy telefonszáma feldolgozása minden helyzetben az általános adatvédelmi rendeletnek (GDPR) és az S.C. Hog Slat S.R.L. országspecifikus adatvédelmi előírásainak megfelelően történik. Ezzel az adatvédelmi nyilatkozattal cégünk tájékoztatni kívánja a nyilvánosságot az általunk gyűjtött, felhasznált és feldolgozott személyes adatok típusáról, terjedelméről és céljáról. Ezenkívül az érintetteket ezen adatvédelmi szabályzaton keresztül tájékoztatják jogaikról.

 

Az adatkezelésért felelős adatkezelőként a társaság számos technikai és szervezési intézkedést hajtott végre annak érdekében, hogy biztosítsa a weboldalon feldolgozott személyes adatok lehető legteljesebb védelmét. Az interneten keresztül folytatott adatkommunikáció azonban elvben biztonsági résekkel járhat, így az abszolút védelem nem garantálható. Ezért minden érintett szabadon továbbíthatja nekünk személyes adatait alternatív módon, például telefonon.

 

 1. Fogalommeghatározások

Az S.C. Hog Slat S.R.L. adatvédelmi politikája az irányelvekért és rendeletekért felelős jogalkotó által használt kifejezéseken alapul, az általános adatvédelmi rendelet (GDPR) elfogadásával összefüggésben.

 

 1. Az adatkezelésért felelős adatkezelő neve és címe

Az általános adatvédelmi rendelet, az Európai Unió tagállamaiban alkalmazandó egyéb adatvédelmi jogszabályok és az adatvédelmet biztosítani képes egyéb rendelkezések értelmében az adatkezelésért felelős adatkezelő:

SC Hog Slat SRL

Szent Pastorului 28

310293 Arad

Románia

Telefon: +40257259848

E-mail: webinfo.ro@hogslat.com

Weboldal: https://www.hogslat.ro/

 

 1. Sütik

Az S.C. Hog Slat S.R.L. weboldalai sütiket használnak. A cookie-k olyan szöveges fájlok, amelyeket egy internetes böngészőn keresztül archiválnak és tárolnak egy számítógépes rendszeren.

Számos weboldal és szerver használ cookie-kat. Számos süti tartalmaz úgynevezett cookie-azonosítót. A cookie-azonosító a cookie egyedi azonosítója. Ez egy karakterláncból áll, amely lehetővé teszi a webhelyek és szerverek hozzárendelését ahhoz az adott internetes böngészőhöz, amelyben a cookie-t tárolták. Ez lehetővé teszi a meglátogatott weboldalak és szerverek számára, hogy megkülönböztessék az érintett egyedi böngészőjét más cookie-kat tartalmazó egyéb internetes böngészőktől. Egy adott internetes böngésző felismerhető és azonosítható az egyedi cookie-azonosító segítségével.

A cookie-k használatával az S.C. Hog Slat S.R.L. felhasználóbarátabb szolgáltatásokat nyújthat a weboldal felhasználóinak, amelyek a cookie-k konfigurálása nélkül nem lennének lehetségesek.

A cookie-k segítségével a weboldalunkon található információk és ajánlatok optimalizálhatók a felhasználó javára. A fent említett célból a cookie-k lehetővé teszik számunkra, hogy utólag felismerjük weboldalunk felhasználóit. Ennek a további elismerésnek az a célja, hogy megkönnyítse weboldalunk használatát a felhasználók számára. Például egy cookie-kat használó weboldal felhasználójának nem kell minden alkalommal újra megadnia hozzáférési adatait, amikor meglátogatja a weboldalt, mivel azokat a weboldal lekéri és a felhasználó számítógépes rendszerében tárolt cookie-t tárolja.

Az érintett bármikor megakadályozhatja, hogy weboldalunk cookie-k formájában információkat tároljon a használt internetböngésző megfelelő beállításával, és így véglegesen tiltakozhat a cookie-k beállítása ellen. Ezenkívül a már beállított cookie-k bármikor törölhetők egy internetböngészőn vagy más szoftveren keresztül. Ez minden jelenlegi internetböngészőben lehetséges. Ha az érintett letiltja a cookie-k beállítását a használt internetböngészőben, előfordulhat, hogy weboldalunk nem minden funkciója használható korlátozás nélkül.

 

 1. Általános adatok és információk gyűjtése

Az S.C. Hog Slat S.R.L. weboldala általános adatokat és információkat gyűjt, amikor egy érintett vagy egy automatizált rendszer hozzáfér a weboldalhoz. Ezeket az általános adatokat és információkat a kiszolgáló naplófájljai tárolják. (1) a használt böngészőtípusok és -verziók, (2) a hozzáférő rendszer által használt operációs rendszer, (3) az a weboldal, amelyről az operációs rendszer hozzáfér weboldalunkhoz (úgynevezett hivatkozó), (4) további weboldalak, amelyeket a weboldalunkon található hozzáférési rendszeren keresztül érnek el, (5) a weboldal elérésének dátuma és időpontja, (6) internetprotokoll-cím (IP-cím), (7) a hozzáférő rendszer internetszolgáltatója, és (8) egyéb hasonló adatok és információk, amelyeket biztonsági célokra használnak az informatikai rendszereink elleni támadások esetén.

Ezen általános adatok és információk felhasználása során az S.C. Hog Slat S.R.L. nem von le következtetéseket az érintettről. Ezek az információk inkább ahhoz szükségesek, hogy (1) helyesen biztosítsuk weboldalunk tartalmát, (2) optimalizáljuk weboldalunk tartalmát és hirdessük azt, (3) biztosítsuk informatikai rendszereink és weboldalunk technológiájának hosszú távú működését, és (4) kibertámadás esetén a bűnüldöző hatóságok rendelkezésére bocsássuk a büntetőeljáráshoz szükséges információkat. Ezeket az anonim módon gyűjtött adatokat és információkat ezért az S.C. Hog Slat S.R.L. vállalat mind statisztikailag, mind pedig azzal a céllal értékeli, hogy növelje az adatvédelmet és az adatbiztonságot vállalatunkon belül, hogy végső soron biztosítsa az általunk feldolgozott személyes adatok optimális szintű védelmét. A szerver naplófájljaiban lévő névtelen adatokat az érintett által megadott összes személyes adattól elkülönítve tároljuk.

 

 1. A személyes adatok rutinszerű törlése és zárolása

Az adatkezelő az érintett személyes adatait csak a tárolás céljának eléréséhez szükséges ideig dolgozza fel és tárolja, vagy amennyiben ezt az irányelvek és rendeletek kidolgozására hatáskörrel rendelkező európai jogalkotó vagy más jogalkotó törvények vagy rendeletek útján írja elő, amelyeket az adatok feldolgozásáért felelős adatkezelőnek be kell tartania.

Ha a tárolás célja alkalmazhatatlanná válik, vagy ha az irányelvek és rendeletek kidolgozására illetékes európai jogalkotó vagy más illetékes jogalkotó által előírt tárolási idő lejár, a személyes adatokat a szokásos módon, a jogi rendelkezéseknek megfelelően blokkolják vagy törlik.

 

 1. Az érintett jogai

Ha gyakorolni szeretné az alább felsorolt jogok valamelyikét, bármikor kapcsolatba léphet velünk.

egy. Tájékoztatáshoz való jog (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 13. cikke)

Ezek az információk, valamint az adatgyűjtéskor az önbevalláshoz és az ügyféllel kötött szerződéshez megadott információk az Öntől gyűjtött információkra vonatkozó tájékoztatáshoz való jog gyakorlását szolgálják.
A hitelképességi vizsgálat részeként külső forrásokból, például hitelügynökségektől (pl. SCHUFA, Creditreform) is gyűjthetünk adatokat. E tekintetben további információkat az ügyféllel kötött szerződés tartalmaz.

 1. Hozzáférési jog (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 15. cikke)

Bármikor tájékoztatást kérhet tőlünk az Önre vonatkozó, feldolgozott adatokról.

 1. A helyesbítéshez való jog (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 16. cikke)

Önnek joga van ahhoz, hogy indokolatlan késedelem nélkül kérje tőlünk az Önre vonatkozó személyes adatok helyesbítését.
Ennek megfelelően tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen mértékben történt korrekció.

 1. A törléshez való jog (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 17. cikke)

Önnek joga van ahhoz, hogy kérésére indokolatlan késedelem nélkül töröljük az Önre vonatkozó adatokat, ha:

 • már nem szükségesek abból a célból, amelyből gyűjtötték vagy feldolgozták őket
 • kizárólag hozzájárulás alapján dolgozták fel, és ezt a hozzájárulást visszavonták,
 • Ön tiltakozik az adatkezelés ellen, és nincs elsőbbséget élvező jogszerű ok az adatkezelésre,
 • azokat illegálisan dolgozzák fel
 • vagy a törlés az S.C. Hog Slat S.R.L. jogi kötelezettségének teljesítéséhez szükséges.


Ennek megfelelően tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen mértékben történt a törlés.

 

van. Az adatkezelés korlátozásához való jog (az EU általános adatvédelmi rendeletének 18. cikke))

Az adatkezelés korlátozása kérhető

 • ha Ön vitatja az adatok helyességét,
 • ha a feldolgozás jogellenes, és Ön ellenzi adatainak törlését
 • Számunkra már nincs rájuk szükség, de Önnek szüksége van rájuk törvényes jogok megállapításához, gyakorlásához vagy védelméhez
 • vagy fellebbezést nyújtott be, és az érdekek mérlegelése még nem fejeződött be.

  Ennek megfelelően tájékoztatjuk Önt arról, hogy milyen mértékben történt korlátozás.

 

 1. Adathordozhatósághoz való jog (az EU általános adatvédelmi rendeletének) 20. cikke)

Önnek joga van ahhoz, hogy az Ön által megadott adatokat tagolt, széles körben használt és géppel olvasható formátumban megkapja, feltéve, hogy a feldolgozás hozzájáruláson alapul, vagy az Önnel kötött szerződés teljesítése érdekében történik, és automatizált eljárásokat alkalmaz.
Ha ez technikailag megvalósítható, akkor joga van ahhoz, hogy ezeket az adatokat közvetlenül a banktól egy másik, a feldolgozásért felelős üzemeltetőnek továbbítsa.

 1. A tiltakozáshoz való jog (az EU általános adatvédelmi rendeletének 77. cikke)

Önnek joga van panaszt benyújtani egy felügyeleti hatósághoz, amennyiben úgy véli, hogy az Önre vonatkozó személyes adatok feldolgozása sérti az európai általános adatvédelmi rendeletet.

 

 1. Az adatkezelés jogalapja

Az általános adatvédelmi rendelet 6 I. cikkének a) pontja jogalapként szolgál vállalatunk számára olyan feldolgozási műveletekhez, amelyekhez hozzájárulást kérünk egy adott feldolgozási célhoz. Ha a személyes adatok feldolgozása olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, például olyan feldolgozási műveletekhez, amelyek áruk szállításához vagy más szolgáltatás nyújtásához vagy ellentételezéshez szükségesek, a feldolgozás az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikke I. pontjának b) alpontján alapul. Ugyanez vonatkozik az olyan feldolgozási műveletekre is, amelyek a szerződéskötést megelőző intézkedések teljesítéséhez szükségesek, például a termékeinkkel vagy szolgáltatásainkkal kapcsolatos információkérések esetén. Ha vállalatunkra olyan jogi kötelezettség vonatkozik, amely személyes adatok feldolgozását írja elő, például adókötelezettségek teljesítéséhez, a feldolgozás az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikke I. pontjának c) alpontján alapul. Egyedi esetekben a személyes adatok feldolgozása szükségessé válhat az érintett vagy más természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme érdekében. Ez az eset áll fenn például akkor, ha egy látogató megsérül cégünk telephelyén, és nevét, életkorát, egészségbiztosítási adatait vagy más létfontosságú információkat át kell adni orvosnak, kórháznak vagy más harmadik félnek. Az adatkezelés ebben az esetben az EU általános adatvédelmi rendelete 6I. cikkének d) pontján alapulna. Végezetül az adatkezelési műveletek az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikke i) pontjának f) alpontján alapulhatnak. A fent említett jogalapok egyikének hatálya alá sem tartozó feldolgozási műveletek ezen a jogalapon alapulnak, amennyiben a feldolgozás vállalatunk vagy harmadik fél jogos érdekeinek védelméhez szükséges, feltéve, hogy az érintett érdekei, alapvető jogai és szabadságai nem élveznek elsőbbséget. Különösen azért vagyunk jogosultak ilyen feldolgozási műveletek végrehajtására, mert azokat az európai jogalkotó kifejezetten megemlítette. E tekintetben úgy ítélte meg, hogy a jogos érdek fennállása vélelmezhető, ha az érintett az adatkezelésért felelős adatkezelő ügyfele (az EU általános adatvédelmi rendelete (47) preambulumbekezdésének 2. mondata).

 

 1. Az adatkezelésért felelős adatkezelő vagy harmadik fél általi adatkezeléshez fűződő jogos érdek

Amennyiben a személyes adatok feldolgozása az EU általános adatvédelmi rendeletének 6. cikke I. pontjának f) alpontján alapul, jogos érdekünk az, hogy üzleti tevékenységünket valamennyi alkalmazottunk és munkatársunk jóléte érdekében folytassuk.

 

 1. A személyes adatok tárolásának időtartama

A személyes adatok tárolásának időtartamára vonatkozó kritériumot az alkalmazandó törvényes archiválási idő képviseli. Ezen időszak lejárta után a megfelelő adatokat rutinszerűen törlik, feltéve, hogy már nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez vagy kezdeményezéséhez.

 

 1. A személyes adatok szolgáltatására vonatkozó jogi vagy szerződéses rendelkezések; a szerződés megkötésének szükségessége; az érintett kötelezettsége a személyes adatok megadására; az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítésének lehetséges következményei

Tájékoztatjuk, hogy a személyes adatok megadását részben törvény írja elő (pl. adószabályok), vagy szerződéses rendelkezésekből is eredhet (pl. a szerződéses partnerre vonatkozó információk). Bizonyos helyzetekben a szerződés megkötéséhez szükség lehet arra, hogy az érintett személyes adatokat adjon meg nekünk, amelyeket tovább kell dolgoznunk. Például az érintett köteles személyes adatokat megadni nekünk, ha cégünk szerződést köt vele. A személyes adatok megadására vonatkozó kötelezettség be nem tartása azt jelentené, hogy az érintettel nem lehet szerződést kötni. Mielőtt az érintett megadja a személyes adatokat, kapcsolatba kell lépnie az egyik alkalmazottunkkal. Munkatársunk eseti alapon tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatok rendelkezésre bocsátását törvény vagy szerződés írja elő, vagy a szerződés megkötéséhez szükséges-e, fennáll-e a személyes adatok rendelkezésre bocsátásának kötelezettsége, és milyen következményekkel járna, ha a személyes adatokat nem adnák meg.

 

 1. Automatizált döntéshozatal megléte

Felelős vállalatként nem használunk automatizált döntéshozatalt vagy profilalkotást.